Φ.Τρυποσκιάδης | Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης 27/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18:30-19:00 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Γ.Λουρίδας
18:30-19:00 Καρδιακή ανεπάρκεια με διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Φ.Τρυποσκιάδης
Tags : 27/05/2017