Γ.Σπυρομήτρος | Καρδιαγγειακές προσαρμογές στην άσκηση 27/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:00-18:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Α.Δεληγιάννης,Ε.Κουϊδή
17:00-17:15 Καρδιαγγειακές προσαρμογές στην άσκηση
Γ.Σπυρομήτρος
17:15-17:30 Το ηλεκτροκαρδιογράφημα στους αθλητές
Χ.Χατζηελευθερίου
17:30-17:45 Η άσκηση και καρδιαγγειακές παθήσεις. Πώς και πότε πρέπει να ασκούνται οι καρδιοπαθείς;
Ι.Καραντουμάνης
17:45-18:00 Συζήτηση
Tags : 27/05/2017