Θ.Παπαδόπουλος | Παρουσίαση στεφανιογραφιών 27/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
15:00-17:00 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
Πρόεδροι: Χ.Γραΐδης,Α.Μαυρογιάννη
15:00-15:40 Παρουσίαση στεφανιογραφιών
Γ.Αηδονίδης,Γ.Μαμαδάς,Θ.Παπαδόπουλος,Χ.Αραμπατζής,Α.Νικητόπουλος
15:40-16:20 Παρουσίαση διαδερμικών στεφανιαίων παρεμβάσεων
Γ.Αηδονίδης,Γ.Μαμαδάς,Θ.Παπαδόπουλος,Χ.Αραμπατζής,Α.Νικητόπουλος
16:20-17:00 Παρουσίαση διακαθετηριακών επεμβάσεων τοποθέτησης αορτικής βαλβίδος – αποκατάσταση παραβαλβιδικής διαφυγής – αποκλεισμός ωτίου αριστερού κόλπου
Γ.Μπομπότης,Π.Δάρδας,Δ.Τσικαδέρης,Β.Νινιός,Α.Τζίκας
Tags : 27/05/2017