Β.Άθυρος | Στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής μετά τις νεώτερες μελέτες. Τι λένε και πως πρέπει να διαμορφωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες 26/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:30-21:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Γ.Παρχαρίδης,Χ.Ντέλλος
19:30-19:50 Επιθετική υπολιπιδαιμική αγωγή. Τι επιτυγχάνουμε; (μελέτες “IMPROOVE IT” & “FURRIER”)
Α.Μπουφίδου
19:50-20:10 Στόχοι της υπολιπιδαιμικής αγωγής μετά τις νεώτερες μελέτες. Τι λένε και πως πρέπει να διαμορφωθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες
Β.Άθυρος
20:10-20:30 Λιπιδική θεωρεία. Μία επανεξέταση
Ι.Κανονίδης
20:30-21:00 Συζήτηση
Tags : 26/05/2017