Η.Νινιός | Stress MRI 26/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
17:30-19:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Σ.Σαββάτης,Δ.Κετίκογλου
17:30-17:50 Stress Echo
Θ.Ζαγκλαβάρα
17:50-18:10 Stress MRI
Η.Νινιός
18:10-18:30 Η σημασία της αξονικής στεφανιογραφίας σήμερα
Τ.Χριστοφορίδου
18:30-18:50 Η σημασία της αξονικής τομογραφίας (CT) στις καρδιοπάθειες
Ε.Βουρβούρη
18:50-19:00 Συζήτηση
Tags : 26/05/2017