Ι.Ευθυμιάδης | Η άποψη του καρδιολόγου 26/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
16:30-17:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Ι.Κανονίδης,Δ.Ευγενίδης
16:30-17:00 Η άποψη του φαρμακοποιού
Α.Σιδηροπούλου
17:00-17:30 Η άποψη του καρδιολόγου
Ι.Ευθυμιάδης
Tags : 26/05/2017