Ι.Ευθυμιάδης | Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση αορτής μιτροειδούς 26/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
15:00-16:30 ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Πρόεδροι: Δ.Κετίκογλου,Ε.Αναγνώστου
15:00-15:30 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση και δείκτες λειτουργικότητας αριστερής και δεξιάς κοιλίας
Ξ.Αποστολίδου,Ε.Παπαβασιλείου,Γ.Ευθυμιάδης,Ε.Κουλούρης
15:30-16:00 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση μυοκαρδιοπαθειών
Ξ.Αποστολίδου,Ε.Παπαβασιλείου,Γ.Ευθυμιάδης,Ε.Κουλούρης
16:00-16:15 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση αορτής μιτροειδούς
Ι.Ευθυμιάδης
16:15-16:30 Υπερηχοκαρδιογραφική εκτίμηση συγγενών καρδιοπαθειών
Γ.Γιαννακούλας
Tags : 26/05/2017