Π.Γιαννακοπούλου | Ενδοκαρδίτιδα προσθετικών βαλβίδων. Ένα πρόβλημα με πολλούς συνεργάτες 26/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Γ.Μπουντώνας,Β.Πυργάκης
12:30-12:50 Η ηχωκαρδιογραφία στους ογκολογικούς ασθενής
Δ.Φαρμάκης
12:50-13:10 Ανεπάρκεια αορτικής βαλβίδας: εκτίμηση, πρόγνωση, χειρουργική
Ε.Παπαβασιλείου
13:10-13:30 Ενδοκαρδίτιδα προσθετικών βαλβίδων. Ένα πρόβλημα με πολλούς συνεργάτες
Π.Γιαννακοπούλου
13:30-13:50 Ανεπάρκεια τριγλώχινας βαλβίδας. Διάγνωση, χειρουργική αντιμετώπιση
Φ.Λαζαρίδου
13:50-14:30 Συζήτηση
Tags : 26/05/2017