Δ.Ματάμης | Αλληλεπιδράσεις πνευμόνων καρδιάς στην κλινική πράξη 25/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
19:00-19:30 ΔΙΑΛΕΞΗ
Πρόεδροι: Γ.Μπομπότης
19:00-19:30 Αλληλεπιδράσεις πνευμόνων καρδιάς στην κλινική πράξη
Δ.Ματάμης
Tags : 25/05/2017