Ι.Βογιατζής | Εκτακτοσυστολική καρδιακή αρρυθμία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πώς την αντιμετωπίζουμε; 25/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:30-14:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Θ.Μπισχινιώτης,Ι.Τσούνος
13:30-13:45 Νεότεροι θεραπευτικοί παράγοντες στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πότε και πώς μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην καθημερινή κλινική πράξη
Ε.Θεοφιλογιαννάκος
13:45-14:00 Εκτακτοσυστολική καρδιακή αρρυθμία στην καρδιακή ανεπάρκεια. Πώς την αντιμετωπίζουμε;
Ι.Βογιατζής
14:00-14:15 Πώς μπορώ να βελτιώσω την ανάγκη νοσοκομειακής νοσηλείας σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια
Δ.Κωνσταντίνου
14:15-14:30 Συζήτηση
Tags : 25/05/2017