Τ.Δαδούς | Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Τι περιμένουμε; 25/05/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή ασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
12:00-13:30 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Σ.Φούσας
12:00-12:20 Σε ποιες περιπτώσεις κάνουμε ηλεκτροφυσιολογική μελέτη. Τι περιμένουμε;
Τ.Δαδούς
12:20-12:40 Υπερκοιλιακές αρρυθμίες, διαφοροδιάγνωση με βάση ΗΚΓ 12 απαγωγών
Ν.Φραγκάκης
12:40-13:00 Ταχυκαρδία με ευρέα QRS. Διαφορική διάγνωση
Μ.Κωνσταντινίδου
13:00-13:20 Διαχείριση ασθενούς με πρώιμη επαναπόλωση
Δ.Λυσίτσας
Tags : 25/05/2017