Π.Ιωαννίδης | Νέες τεχνολογίες στους καθετήρες κατάλυσης. Υπάρχει λόγος; 07/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
18:45-19:15 Εξελίξεις στους καθετήρες κατάλυσης
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός
18:45-18:50 Εισαγωγή
Β.Βασιλικός
18:50-19:00 Νέες τεχνολογίες στους καθετήρες κατάλυσης. Υπάρχει λόγος;
Π.Ιωαννίδης
19:00-19:15 Η εμπειρία μας πέρα από τις ενδείξεις
Ν.Φραγκάκης
Tags : 07/04/2017