Κ.Λέτσας | Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή: Pill in the pocket strategy 07/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
13:15-14:15 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ: Κολπική Μαρμαρυγή
Πρόεδροι: Β.Βασιλικός,Ι.Κανονίδης
13:15-13:35 Φαρμακευτική αντιμετώπιση ασθενούς με κολπική μαρμαρυγή: Pill in the pocket strategy
Κ.Λέτσας
13:35-13:45 Συζήτηση
13:45-14:05 Τι αλλάζει στις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας για την κολπική μαρμαρυγή
Β.Βασιλικός
14:05-14:15 Συζήτηση
Tags : 07/04/2017