Δ.Καλπάκος | Στρατεύσιμος με αρρυθμίες-ασυμπτωματικό σύνδρομο WPW 07/04/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα | I hereby declare that I am a medical professional
 
10:00-12:30 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Πρόεδροι: Π.Γκελερής,Γ.Ευθυμιάδης,Ι.Βογιατζής
10:00-10:15 Ασθενής με λαμινοπάθεια και κοιλιακή ταχυκαρδία
Γ.Κουργιαννίδης
10:15-10:30 Σχολιασμός - Συζήτηση
Δ.Παρχαρίδου
10:30-10:45 Στρατεύσιμος με αρρυθμίες-ασυμπτωματικό σύνδρομο WPW
Δ.Καλπάκος
10:45-11:00 Σχολιασμός - Συζήτηση
Κ.Πολυμερόπουλος
11:00-11:15 Ασθενής με συγκοπή: μυοκαρδιακή ισχαιμία;
Κ.Τριανταφύλλου
11:15-11:30 Σχολιασμός - Συζήτηση
Β.Σκέμπερης
11:30-11:45 Αθλητής με διαταραχές της αγωγής
Ε.Κουϊδή
11:45-12:00 Σχολιασμός - Συζήτηση
Μ.Κωνσταντινίδου
12:00-12:15 Ασθενής με καρδιακή ανεπάρκεια και μόνιμη βηματοδότηση (αναβάθμιση συστήματος)
Δ.Κωνσταντίνου
12:15-12:30 Σχολιασμός - Συζήτηση
Π.Κυριάκου
Tags : 07/04/2017