Ν.Φραγκάκης | Μη βαλβιδική και βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις 31/03/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
18:30-20:00 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόεδροι: Γ.Μπουντώνας,Χ.Κυρπιζίδης
18:30-18:50 Μη βαλβιδική και βαλβιδική κολπική μαρμαρυγή. Ομοιότητες και διαφοροποιήσεις
Ν.Φραγκάκης
18:50-19:10 Αντιπηκτικά φάρμακα στην κολπική μαρμαρυγή. Πώς θα επιλέξω;
Γ.Σταυρόπουλος
19:10-19:30 Ηλεκτρική ανάταξη κολπικής μαρμαρυγής
Β.Σκέμπερης
19:30-19:50 Τριπλή αγωγή. Πόσο και για πόσο είναι απαραίτητη
Θ.Παπαδόπουλος
19:50-20:00 Συζήτηση
Tags : 31/03/2017