Ζ. Ευσταθιάδου | Ενδοκρινολογικά νοσήματα και καρδιοπάθειες 31/03/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
17:00 - 18:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Συννοσηρότητες στην Καρδιακή Ανεπάρκεια Πρόεδροι: Σ. Σαββάτης, Σ. Λαμπρόπουλος
Ενδοκρινολογικά νοσήματα και καρδιοπάθειες
Ζ. Ευσταθιάδου
Νοσήματα των νεφρών και καρδιοπάθειες
Γ. Καρακώστας
Αναιμία και καρδιοπάθειες
Χ. Λαφάρας
Tags : 31/03/2017