Φ. Λαζαρίδου | Λιπίδια. Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση τα νεότερα δεδομένα 31/03/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
13:00 - 14:00
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Πρόληψη Στεφανιαίας Νόσου
Πρόεδροι: Ι. Χ. Στυλιάδης, Ι. Παπαγιάννης
Αρτηριακή υπέρταση. Θεραπευτικοί στόχοι μετά τη μελέτη “SPRINT”
Ι. Γ. Στυλιάδης
Λιπίδια. Θεραπευτική αντιμετώπιση με βάση τα νεότερα δεδομένα
Φ. Λαζαρίδου
Μη φαρμακευτική πρόληψη της στεφανιαίας νόσου (άσκηση, βάρος, δίαιτα κλπ)
Ι. Καραντουμάνης
Tags : 31/03/2017