Α. Νικητόπουλος | Φαινόμενο μη επαναρροής (no reflow phenomenon) 31/03/2017

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
11.00 - 12.30
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Παθοφυσιολογία της Μυοκαρδιακής Ισχαιμίας Πρόεδροι: Ι. Ζαρίφης, Δ. Τζιακάς
Βλάβη επαναγγειώσεως (reprofusion injury) και απόπληκτο (stunning) μυοκάρδιο
Θ. Παπαδόπουλος
Preconditioning – Postconditioning – Remoteconditioning
Χ. Παπαδόπουλος
Φαινόμενο μη επαναρροής (no reflow phenomenon)
Α. Νικητόπουλος
Tags : 31/03/2017