Ε. Χατζηνικολάου – Κοτσάκου | Πώς θεραπεύεται η νευροκαρδιογενής συγκοπή 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Συγκοπή / Syncope
Πρόεδροι: Ε. Χατζηνικολάου – Κοτσάκου, Β. Σκέμπερης
Chairpersons: E. Chatzinikolaou – Kotsakou, V. Skeberis

Πώς διαφοροποιείται η καλοήθης από την κακοήθη συγκοπή
How to distinguish benign from malignant syncope
Ν. Καμπουρίδης / N. Kampouridis

Πώς προσεγγίζεται η συγκοπή επί καναλλοπάθειας
How to approach syncope in chanellopathies
Β. Σκέμπερης / V. Skeberis

Πώς θεραπεύεται η νευροκαρδιογενής συγκοπή
How to treat vasovagal syncope
Ε. Χατζηνικολάου – Κοτσάκου / E. Chatzinikolaou – Kotsakou

Ποιος είναι ο ρόλος του εμφυτεύσιμου Holter στην αντιμετώπιση
της συγκοπής
What is the role of ILR in the management of syncope
Η. Ζάρβαλης / E. Zarvalis

Σχολιαστές / Commentators:
Χ. Χατζηελευθερίου / Ch. Hatzieleftheriou,
Ε. Δαλαμάγκα / E. Dalamaga, Γ. Μαλίγκος / G. Maligos,
Μ. Κωνσταντινίδου / M. Konstantinidou
Tags : 08/09/2016