Π. Δοκόπουλος | Προετοιμασία του ασθενούς για καρδιακό καθετηριασμό. Εξοπλισμός και περιβαλλοντολογική ασφάλεια στο εργαστήριο καρδιακών καθετηριασμών 08/09/2016

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional
 
09:00 - 11:00 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΡΔΙΑΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥΣ SEMINAR ON CARDIAC CATHETERIZATION FROM TRAINING CARDIOLOGISTS Καρδιακός Καθετηριασμός / Cardiac Catheterization Πρόεδροι: Β. Βασιλικός, Ι. Τσούνος, Ι. Βογιατζής Chairpersons: V. Vassilikos, I. Tsounos, Ι. Vogiatzis

09:00 - 09:20 Ενδείξεις, αντενδείξεις, επιπλοκές και κίνδυνοι του καρδιακού καθετηριασμού Ιndications, contraindications, complications and risks of cardiac catheterization Ι. Κελεμάνης / I. Kelemanis
Σχολιαστής / Commentator: Σ. Τζήκας / S. Tzikas

09:20 - 09:30 Ερωτήσεις – Απαντήσεις / Questions - Answers

09:30 - 09:50 Προετοιμασία του ασθενούς για καρδιακό καθετηριασμό. Εξοπλισμός και περιβαλλοντολογική ασφάλεια στο εργαστήριο καρδιακών καθετηριασμών Preparation of the patient for cardiac catheterization. Equipment and enviromental safety in the catheterization laboratory Π. Δοκόπουλος / P. Dokopoulos
Σχολιαστής / Commentator: Α. Παπαδόπουλος / A. Papadopoulos

09:50 - 10:00 Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Questions - Answers

10:00 - 10:20 Αρτηριακές και φλεβικές οδοί προσπέλασης, τεχνικές. Αιμόσταση, συσκευές αιμόστασης Arterial and venous access sites, techniques. Hemostasis, hemostatic devices Θ. Τσελεπής / T. Tselepis Σχολιαστής / Commentator: Δ. Παπακωνσταντίνου / D. Papakonstantinou

10:20 - 10:30 Ερωτήσεις - Απαντήσεις / Questions - Answers

10:30 - 10:50 Αγγειογραφικές προβολές. Μελέτη, ερμηνεία στεφανιογραφικών ευρημάτων Αngiographic views. Study, interpretation of findings of coronary angiographies A. Παπανικολάου / A. Papanikolaou
Σχολιαστής / Commentator: Α. Μαστροκωστόπουλος / A. Mastrokostopoulos

10:50 - 11:00 Ερωτήσεις – Απαντήσεις / Questions - Answers
Tags : 08/09/2016