Χ. Αδαμόπουλος - Παρασυμπαθητικοί υποδοχείς και καρδιαγγειακό σύστημα: Από τα πειραματικά δεδομένα στο σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου των βρεφών (SIDS) 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
13:30 - 14:00| ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Ι. Κανονίδης Παρασυμπαθητικοί υποδοχείς και καρδιαγγειακό σύστημα: Από τα πειραματικά δεδομένα στο σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου των βρεφών (SIDS) | Χ. Αδαμόπουλος
Tags : 26/05/2016