Θ. Παπαδόπουλος - Ασπιρίνη – Μια επανεκτίμηση 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
13:00 - 13:30 | ΔΙΑΛΕΞΗ Πρόεδρος: Σ. Σαββάτης | Ασπιρίνη – Μια επανεκτίμηση Θ. Παπαδόπουλος
Tags : 26/05/2016