Χ. Λαφάρας - Ισχαιμική νόσος στην ογκολογία 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
11:30 - 13:00 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Κάρδιο-ογκολογία
Πρόεδροι: Π. Γκελερής, Δ. Τζιακάς
Νεοπλασματική περικαρδίτιδα
Θ. Μπισχινιώτης
Ισχαιμική νόσος στην ογκολογία
Χ. Λαφάρας
Η θρομβοεμβολική νόσος ως παρανεοπλασματικό σύνδρομο
Ι. Καλαφάτης
Καρδιοτοξικότητα αντινεοπλασματικών φαρμάκων
Β. Κουκουλίτσα
Tags : 26/05/2016