Ν. Καμπουρίδης - Αναδιαμόρφωση των περιφερικών αγγείων στην αρτηριακή υπέρταση 26/05/2016

Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι γιατρός ή εξασκώ παραϊτρικό επάγγελμα. I hereby declare that I am a medical professional.
 
10:00 - 11:30 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ - Υπέρταση
Πρόεδροι: Ι. Ζαρίφης, Κ. Τσιούφης
Πως εκτιμάται η υπερτροφία στην αρτηριακή υπέρταση και ποια η σημασία της για την αντιμετώπισή της
Χ. Χατζηελευθερίου
Η λειτουργικότητα της αριστερής κοιλίας στην αρτηριακή υπέρταση Φ. Λαζαρίδου Αναδιαμόρφωση των περιφερικών αγγείων στην αρτηριακή υπέρταση Ν. Καμπουρίδης
Επιλογή φαρμακευτικής αγωγής στην υπέρταση – Συνδυασμένη φαρμακευτική αγωγή
Ι. Γ. Στυλιάδης
Tags : 26/05/2016