ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ - Σ. Κωνσταντινίδης | Κλινικές μελέτες και καθημερινή κλινική πρακτική των νεότερων από του στόματος αντιπηκτικών: Διαφέρουν ή ταυτίζονται; 09/04/2016

 
19:15 - 19:45 ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ ΙΙ
Δορυφορική διάλεξη της εταιρίας
BAYER HELLAS / ELPEN A.E
Πρόεδρος: Α. Τσελέπης

Κλινικές μελέτες και καθημερινή κλινική πρακτική των νεότερων
από του στόματος αντιπηκτικών: Διαφέρουν ή ταυτίζονται;
Σ. Κωνσταντινίδης