Ιωάννης Γουδέβενος | Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 09/04/2016

Γουδέβενος Ι. / Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Ιωαννίνων Αντιμετώπιση αιφνίδιου καρδιακού θανάτου