Π. Κοραντζόπουλος | Αντιπηκτική θεραπεία στην κολπική μαρμαρυγή 09/04/2016

 
10:40 - 11:55 ΟΙ ΝΕΩΤΕΡΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 2016
Πρόεδροι: Ι. Γουδέβενος, Αντ. Σιδέρης

10:40 - 10:55 Καρδιακή βηματοδότηση Ε. Σημαντηράκης

10:55 - 11:10 Αντιπηκτική θεραπεία στην κολπική μαρμαρυγή Π. Κοραντζόπουλος

11:10 - 11:25 Απινιδωτικές συσκευές Κ. Γκατζούλης

11:25 - 11:55 Συζήτηση