ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ | Λ. Παπαβασιλείου 09/04/2016

 
ΣΥΖΗΤΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ (ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΩΝ) Πρόεδροι: Αντ. Μανώλης, Θ. Κωλέττης Σχολιαστές: Κ. Γκατζούλης, Ν. Φραγκάκης, Π. Ιωαννίδης, Γ. Μπαλτογιάννης