ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ 08/04/2016

 
20:30 - 21:20 ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

20:30 - 20:50 ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΕΙΣ
B. Βασιλικός / Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Γ´ Καρδιολογικής Κλινικής ΑΠΘ
Π. Αργυροπούλου-Πατάκα / Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων
Ι. Νηματούδης / Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ
Γ. Κίρκος / Διοικητής 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας
Η. Θεοδωρίδης / Υποδιοικητής 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης
Δ. Τσαλικάκης / Υποδιοικητής 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας - Θράκης

20:50 - 21:20 ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ
Πόλεμος και Ιατρική στο χάρτη του Μακεδονικού Μετώπου
Π. Σαββαΐδης