Α. Αναστασάκης | Ανίχνευση των υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ασθενών 08/04/2016

 
19:15 - 20:30 ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Πρόεδροι: Φ. Τρυποσκιάδης, Π. Γκελερής

19:15 - 19:35 Ανίχνευση των υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο καρδιακό θάνατο ασθενών Α. Αναστασάκης

19:35 - 19:55 Η Ηλεκτροφυσιολογία στην Ελλάδα το 2016 Β. Βασιλικός

19:55 - 20:15 Οι δαπάνες στην Καρδιολογία μετά την κρίση: Υπέρ και Κατά Ν. Μανιαδάκης

20:15 - 20:30 Συζήτηση