ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΛΕΞΗ - Ν. Φραγκάκης | Η χρήση των νέων καθετήρων με αισθητήρα πίεσης. Κλινικά δεδομένα και παραδείγματα 08/04/2016

 
13:40 - 15:00 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΝΕΟΥΣ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ Δορυφορική διάλεξη της εταιρίας ST JUDE MEDICAL
Πρόεδρος: Β. Βασιλικός

Η χρήση των νέων καθετήρων με αισθητήρα πίεσης. Κλινικά δεδομένα και παραδείγματα Ν. Φραγκάκης