Ε. Κουϊδή | Αθλητής με κοιλιακές αρρυθμίες 08/04/2016

 
12:00 - 13:40 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Πρόεδροι: Γ. Ευθυμιάδης, Αθ. Μανώλης

12:00 - 12:10 Ασθενής με καναλοπάθεια Ε. Καλλέργης
12:10 - 12:20 Σχολιαστής: Ε. Λιβάνης
12:20 - 12:30 Ασθενής με ασυμπτωματικό σύνδρομο WPW Ν. Φραγκάκης
12:30 - 12:40 Σχολιαστής: Ν. Κολιόπουλος
12:40 - 12:50 Ασθενής με συγκοπή Β. Σκέμπερης
12:50 - 13:00 Σχολιάστρια: Π. Φλεβάρη
13:00 - 13:10 Αθλητής με κοιλιακές αρρυθμίες Ε. Κουϊδή
13:10 - 13:20 Σχολιαστής: Η. Ζάρβαλης
13:20 - 13:30 Ασθενής με επιμόλυνση απινιδωτικού συστήματος Ε. Κανουπάκης
13:30 - 13:40 Σχολιαστής: Π. Κυριάκου