Γ. Αθανασόπουλος 23/01/2010

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Καρδιακός επανασυγχρονισμός: κριτήρια εφαρμογής το 2010