Π. Καλπίδης, Γ. Μιχαηλίδης, Φ. Οικονόμου, Σ. Τσιγάρας 23/01/2010

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Επίδειξη Ζωντανών Περιστατικών