Ν. Μεζίλης 22/01/2010

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα.
 
Εκτίμηση ασθενών με δυσλειτουργία προσθετικών βαλβίδων