Χ. Γραΐδης | 9. Ασθενής με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου κατωτέρου τοιχώματος και προηγούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη: Ψάχνοντας την ένοχη βλάβη 12/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ / CASES PRESENTATION Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης, Μ. Τσελεντάκης Chairpersons: Ι. Κanonidis, M. Tselentakis
Tags : 12/09/2015