Χ. Γραΐδης | 8. Ασθενής με νόσο του Στελέχους (απροστάτευτο) η χειρουργική αντιμετώπιση είναι πάντα η ενδεδειγμένη λύση; 12/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ / CASES PRESENTATION Πρόεδροι: Ι. Κανονίδης, Μ. Τσελεντάκης Chairpersons: Ι. Κanonidis, M. Tselentakis
Tags : 12/09/2015