Δ. Λυσίτσας | Πρόληψη ΑΕΕ σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική Μαρμαρυγή. Φάρμακα - Συσκευές 12/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
17:00 - 18:15
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ / ROUND TABLE
Αρρυθμίες σε ειδικές ομάδες: αθλητές-ηλικιωμένοι /
Arrhythmias in specific groups: athletes-elderly
Πρόεδροι: Α. Μανώλης, Δ. Κατρίτσης
Chairpersons: A. Manolis, D. Katritsis

Αντιμετώπιση ασυμπτωματικού WPW σε νέο αθλητή /
The young athlete with asymptomatic preexcitation
Σ. Τζέης / S. Tzeis
Σχολιαστής / Commentator: Α. Κατσίβας / A. Katsivas

Διερεύνηση και αντιμετώπιση εκτακτοσυστολικής κοιλιακής
αρρυθμίας σε αθλητή /
Investigation and management of ventricular extra-systoles
in athletes
Ν. Φραγκάκης / N. Fragakis
Σχολιαστής / Commentator: Σ. Δευτεραίος / S. Deftereos

Κατάλυση αρρυθμιών: Είναι τα αποτελέσματα διαφορετικά στους
ηλικιωμένους ασθενείς; /
Catheter ablation of arrhythmias: Are the results different
in the elderly patients?
Ε. Καλλέργης / E. Kallergis
Σχολιαστής / Commentator: Μ. Εφραιμίδης / M. Efraimidis

Πρόληψη ΑΕΕ σε ηλικιωμένους ασθενείς με κολπική Μαρμαρυγή.
Φάρμακα - Συσκευές /
Stroke prevention in the elderly with AF
Δ. Λυσίτσας / D. Lysitsas
Σχολιαστής / Commentator: Ι. Τσούνος / I. Tsounos
Tags : 12/09/2015