Μ. ΜΗΤΚΑ | Η ΔΙΕΚΠΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΔΟΑΥΛΙΚΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΑΣ ΩΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ CAS 12/09/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
Tags : 12/09/2015