Ν. Μεζίλης 21/01/2012

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα This video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession
 
Εκτίμηση της λειτουργικότητας της αριστερής και δεξιάς κοιλίας με την ηχοκαρδιογραφία για την απόφαση τοποθέτησης της συσκευής υποβοήθησης της καρδιάς σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια