Παρουσίαση περιστατικών σε video 20/01/2012

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα This video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession
 
Προεδρείο: Δ. Κετίκογλου
1η Παρουσίαση: Αβραμίδου   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation
2η Παρουσίαση: Β. Σαχπεκίδης   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation
3η Παρουσίαση: Β. Νινιός
4η Παρουσίαση: Δ. Κετίκογλου   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation
5η Παρουσίαση: Γ. Γιαννακούλας