Επίδειξη περιστατικών σε video 20/01/2012

Το video αυτό περιέχει ιατρικό, επιστημονικό και συνεδριακό υλικό. Δικαίωμα πρόσβασης σε αυτό έχετε μόνο εφόσον εξασκείτε ιατρικό επάγγελμα This video contains medical data. You may access it only if you exercise a medical profession
 
Προεδρείο: Χ. Πλιάκος
1η Παρουσίαση: Ζ. Παππά   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation
2η Παρουσίαση: Σ. Θεοφιλογιαννάκος   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation
3η Παρουσίαση: Π. Καλπίδης   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation.pdf
4η Παρουσίαση: Χ. Χατζηελευθερίου   Οι διαφάνειες του ομιλητή / Speaker's presentation.pdf