Β. Καρασαββίδης 26/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Άμεσα και μακροχρόνια αποτελέσματα απο την εμφύτευση επικαλλυμένων ενδοστεφανιαίων προθέσεων σε ασθενείς με νόσο των μικρών αγγείων