Κ. Τσαβδάρης 26/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Περιστατικά ανατομικών παραλλαγών-ανωμαλιών των αγγείων κατα την προσπέλαση δια της κερκιδικής αρτηρίας σε μικρή σειρά ασθενών