Α. Βέκιου 26/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Χρήση της αγγειακής σφήνας (Vascular Plug) Amplatzer IV για τον διαρτηριακό εμβολισμό αορτοπνευμονικών παράπλευρων αρτηριών σε παιδιά με συγγενή καρδιοπάθεια