Γ. Π. Χατζηαντωνίου 26/11/2011

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟΥ - Σφυγμογράφημα ανάλυσης καμπύλης κορεσμού οξυαιμοσφαιρίνης (ΑΚΚΟ) και συνεχούς παλμικής οξυμετρίας - Κλινική εμπειρία