Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ | ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΟΞΕΙΑΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (Κριτήρια RIFLE) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 28/05/2015

 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | Πρόεδροι: Β. Στραβέλας , Π. Κυριάκου
1. Φ. ΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ
2. Λ. ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ
3. Α. ΜΑΔΕΣΗΣ
4. Θ. ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ
5. Μ. ΣΙΛΕΛΗ
6. Α. ΒΛΑΧΟΥ
7. Α. ΜΠΑΝΤΟΥΡ
8. Μ. ΝΑΣΤΟΥ
9. Θ. ΑΣΤΕΡΗ
10. Γ. ΔΡΟΣΟΣ
Tags :