Ν. Κουτλιάνος | Η ευεργετική επίδραση της άσκησης στην καρδιά 28/05/2015

 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ Ειδικά θέματα στην προληπτική καρδιολογία Πρόεδροι: Β. Άθυρος, Α. Καραγιάννης Η ασπιρίνη στην πρωτογενή πρόληψη Χ. Κυρπιζίδης Σχολιάστρια: Π. Κυριάκου Διακοπή καπνίσματος. Είναι εφικτή και πώς; Α. Σταυράτη Σχολιάστρια: Ε. Σερασλή Η ευεργετική επίδραση της άσκησης στην καρδιά Ν. Κουτλιάνος Σχολιαστής: Χ. Ραΐδης Στατίνες στην πρωτογενή πρόληψη Κ. Τζιόμαλος Σχολιαστής: Β. Άθυρος Αντιυπερτασική θεραπεία. Πότε, με ποιο στόχο; Μ. Δούμας Σχολιαστής: Χ. Σαββόπουλος
Tags : 28/05/2015