Ν. Φραγκάκης / Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΑΠΘ 25/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
N. Fragkakis | Γ΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν. Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη