Γ. Θεοδωράκης / Καρδιολόγος, Διευθυντής 25/04/2015

Δηλώνω υπεύθυνα πως είμαι ιατρός ή σχετίζομαι με κάποιο παραϊατρικό επάγγελμα I hereby declare that I am a doctor or exercise a medical profession
 
G. Theodorakis | Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογικών Μελετών & Βηματοδότησης, Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, Αθήνα

Arrhythmias Update 2015